Компанијата Силотер започна со воведување на рефус систем на малтерот за ѕидање каде што имаме целосно затворен систем, истиот се транспортира во big bag од 1 000 кг.  до објектот каде што се складира во Silomat R3, силос систем заедно со бесконечен миксер за добивање на готов ѕидарски малтер спремен за употреба.

Leave a Reply